afiş.jpg

Değerli katılımcılar;

Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER`21) 25-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında online sözlü sunumlu olarak düzenlenecektir. Poster bildiri kabulü yapılmamaktadır. 

 

ICOHER'21, sağlık alanında çalışan bilim insanlarını, akademik personelleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. 

    Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER'21);

 • Hemşirelik

 • Tıp Bilimleri

 • Veteriner Hekimliği

 • Diş Hekimliği

 • Eczacılık

 • Psikoloji

 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

 • Beslenme ve diyetetik

 • Fizyoterapi ve rehabilitasyon

 • Çocuk gelişimi

 • Ebelik

 • Gerontoloji 

 • Sağlık yönetimi

 • Sosyal hizmet

 • Psikoloji

ve diğer sağlık alanlarındaki araştırma, derleme ve olgu sunumu şeklinde hazırlanan bilimsel çalışmaların sunulması ve tartışılması için multidisipliner bir buluşma imkanı sağlayacaktır.

 

Kongremize Türkçe veya İngilizce dillerindeki özet ya da tam metin çalışmalar gönderilebilir. Gönderilen çalışmalar, hakem değerlendirmesinden geçecek ve yayınlanması uygun görülenleri sunumu yapıldıktan sonra ISBN'li pdf. bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.  

 

Yurtiçi katılımcılar için, kongremiz güncel doçentlik kriterlerine göre uluslararası kongre niteliğindedir. 

afiş.jpg