top of page

Bildiri Gönderimi

  • Kongre ÖZET BİLDİRİ  ŞABLONU' na  göre hazırlayacağınız Türkçe ve İngilizce ÖZETiniz (Kaynakçaya gerek yoktur) en az 200 en çok 750 kelime olmalıdır. Şablon kullanılmadan ve kelime sayısına uyulmadan hazırlanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Bildirilerin hatasız bir şekilde basılabilmesi için  özenle hazırlanarak gönderilmelidir. Hakem önerilerinde yapılacaklar hariç olmak üzere bildirilerde sonradan herhangi bir düzenlemeye izin verilmeyecektir. 

  • Yazarın özet yada tam metin basılma isteğine göre bildirisini göndermesi gereklidir. Özet gönderenler için sonradan tam metin kabulü yapılmayacaktır. 

  • Tam metin göndermek isteyen katılımcılar ise TAM metin bildiri şablonuna göre en fazla 15 sayfa olacak şekilde bildirilerini göndermeleri gereklidir.  ​

  • Bildiri gönderimi esnasında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamalıdır. Katılım ücreti ödemesi bildiri kabulünden sonra yapılacaktır.

  • İnsan ve hayvan üzerinde yapılan özgün araştırma türü bildirilerde Etik Kurul onayı alınma durumu belirtilmelidir (alındı/alınmadı/etik kurul onayı gerekli değildir-kamuya açık verilerin değerlendirildiği çalışmalar gibi). 

 

  • Derlemeler ve meta-analizler etik onay gerektirmezler.

  • Vaka sunumları için yazılı hasta onam belgesi alınıp alınmalıdır.

  • Tüm katılımcılar kongremize göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda kongremiz ve kongre kurulları sorumlu olmayıp tüm yükümlülük tek taraflı olarak yazarlara aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. 

ÖZET Bildiri Şablonu

Microsoft-Word-Logo-700x394.png

TAM METİN Bildiri Şablonu

Microsoft-Word-Logo-700x394.png

Şablona göre hazırladığınız bildirinizi en geç 30 Eylül 2022 tarihine  doc/word formatında icohercong@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Gönderilen bildiriler için aynı gün içerisinde tarafımızdan bildirinizin alındığına dair teyit mail gönderilmektedir. Eğer gönderi teyit maili almazsanız spam kutunuzu kontrol ediniz ve bizimle mail olarak irtibata geçiniz.

Lütfen bildirilerinizi gönderirken e-mail içerisinde çalışmanızın hangi alanda olduğunu belirtiniz.

bottom of page